WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Website editor

SARL LAGRANGE
Avenue Alzine Rodone
66 150 Arles-sur-Tech

Tel : 04 68 39 90 00

Algemeen Directeur : MME Jackie LAGRANGE

Aandelenkapitaal : 10 000 €

R.C.S Perpignan B 813 761 681

Intracommunautaire BTW : FR 16813761681

Siret : 813761681

Realisatie

Geek Tonic
Vertegenwoordigd door Mr. Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Manager
Hoofdkantoor : 1 ALL PIERRE GEORGES LATECOERE 64200 BIARRITZ
Tel : 05 32 74 11 52
E-mail : info@geek-tonic.com
Website : www.geek-tonic.com
SIRET : 89746755100015
APE : 6201Z

Auteursrecht en auteurschap

De volledige inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en intellectuele eigendom van de Franse wetgeving. Elke reproductie (met inbegrip van foto’s, iconen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEK TONIC. Reproductie op een elektronische drager van het geheel of een deel van de site op papier of elektronische vorm is verboden. GEEK TONIC wijst iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website van de hand. GEEK TONIC wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor externe links naar deze site.

Persoonsgegevens en nominatieve informatie

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

Wetgeving

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de redacteur van de site. Logo’s, beeldmateriaal, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.